Valoare Certificate Verzi – Actualizare 2015

Prin Ordinul nr. 9/2015 25/02/2015, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 04.03.2015, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a actualizat valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2015. Astfel, valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anul 2015 sunt urmatoarele: a) valoarea minima de 131,0847 lei/certificat verde … [Read More...]

Termen pentru Schimbarea Perioadei Fiscale TVA – 8 iunie a. c.

Persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare in luna mai 2012 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar, trebuie sa depuna la organele fiscale, pana vineri, 8 iunie 2012 inclusiv, Formularul 092 – Declaratia de mentiuni […]

Valoarea Tichetelor de Masa si a Tichetelor de Cresa pentru Semestrul I 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357/25.05.2012 a fost publicat Ordinul ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 820/2012 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2012. Pentru semestrul I al anului 2012, incepand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa este […]

Ultima Zi pentru Depunerea Situatiilor Financiare Anuale

Marti, 29 mai a.c. inclusiv, este ultima zi pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul […]

Obligatii de Raportare cu Scadenta la 25 Mai a.c.

Pana la 25 mai a.c. inclusiv, contribuabilii au obligatia depunerii la organele fiscale a urmatoarelor declaratii fiscale, dupa caz: – Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2012, Formular 100. Baza legala: OPANAF nr. 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; – Declaratia […]

Formularul 307 – Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata

In  Monitorul Oficial nr. 316/11.05.2012, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului si continutului Formularului 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata.La data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat, se abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.194/2011 pentru aprobarea modelului si continutului Formularului […]

Perioada Fiscala a TVA

Prevederi generale privind perioada fiscala Perioada fiscala a TVA este reglementata de art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 80 din Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada fiscala este luna calendaristica. Prin exceptie de la […]

Reducerea cu 50% a Penalitatilor de Intarziere aferente Obligatiilor Fiscale Restante la 31 august 2011

Pana la data de 30 iunie 2012 contribuabilii pot beneficia de reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere pentru obligatiile fiscale restante la 31 august , daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la aceasta data. Facilitatea fiscale de reducere a penalitatilor de intarziere a fost reglementata prin […]

Nu Uitati sa Redirectionati 2% din Impozitul Anual pana la data de 25 Mai

Sustineti copiii, educatia, varstnicii, persoanele bolnave sau cu nevoi speciale, protectia mediului sau a animalelor, cultura, cercetarea si alte domenii in care redirectionarea a 2% din impozitul dvs. poate ajuta cu adevarat. Potrivit prevederilor legale in vigoare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, […]

Obligatii Declarative cu Termen la 10 Mai a.c.

Pana la 10 mai a.c. inclusiv, trebuie depuse la organele fiscale competente urmatoarele declaratii dupa caz:– Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formular 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de […]

25 Mai a.c. – Termen pentru Depunerea Declaratiei 200

Contribuabilii care, in anul 2011, au realizat venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte […]

Termen pentru Schimbarea Perioadei Fiscale TVA – 8 mai a. c.

Persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare in luna aprilie 2012 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar, trebuie sa depuna la organele fiscale, pana marti, 8 mai 2012 inclusiv, Formularul 092 – Declaratia de mentiuni […]

Certificatul de Producator pentru Produsele Agroalimentare

Comercializarea produselor alimentare in piete, targuri, oboare sau in alte locuri special amenajate de administratiile locale se face pe baza Certificatului de producator , obtinut in conditiile reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare. Certificatul de producator reprezinta actul doveditor al provenientei produselor […]

Obligatia Incadrarii in Munca a Persoanelor cu Handicap

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap in proportie de cel putin 4% din numarul total de angajati. Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau […]

Modificarea unor Ordine ale Ministrului Finantelor Publice

Prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 518/2012,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264/23.04.2012, au fost modificate unele prevederi ale urmatoarelor Ordine ale ministrului Finantelor Publice: Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. […]

Termen Depunere Situatii Financiare ale Persoanelor Juridice Fara Scop Patrimonial

Avand in vedere ca ziua de 29 aprilie 2012 este sambata iar ziua de luni, 30 aprilie a fost declarata  zi libera pentru sectorul bugetar prin Hotararea Guvernului nr. 370/2012 publicata in MO nr. 272/24.04.2012 , ultima zi pentru depunerea situatiilor financiare de catre persoanele juridice fara scop patrimonial este data de 02 mai 2012. […]

Declararea Veniturilor Realizate din Strainatate – Formular 201

Contribuabilii persoane fizice rezidente romane, precum si persoanele fizice care au indeplinit pentru anul de raportare conditiile de rezidenta si care au obtinut in anul 2011 venituri din strainatate, au obligatia ca, pana la data de 25 mai, sa completeze si sa depuna la unitatea fiscala de care apartin Formularul 201 Declaratie privind veniturile realizate […]

Proiect de Modificare a Formularului 221 Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit

Pe website-ul ANAF la sectiunea Legislatie/Transparenta decizionala, a fost publicat urmatorul proiect de act normativ: Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si […]

Organizarea Evidentei in Scopuri de TVA

Contribuabilii inregistrati in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) au obligatia sa organizeze evidenta pentru orice operatiune reglementata de  Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Va prezentam in continuare principalele aspecte referitoare la evidenta operatiunilor din sfera TVA. Persoane obligate sa tina […]

Taxare Inversa – Masuri de Simplificare TVA

Va prezentam principalele aspecte referitoare la masurile de simplificare privind plata taxei pe valoarea adaugata (taxarea inversa), aplicate pentru anumite operatiuni pentru care beneficiarii sunt obligati la plata taxei. Operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt: – livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si […]

Situatiile financiare trimestriale si Raportarile financiare lunare ale Institutiilor Publice in anul 2012

In  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012, a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 479/2012 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, din cuprinsul caruia redam principalele aspecte. […]