Declaratia Informativa privind Impozitul pe Veniturile Nerezidentilor

Potrivit art. 119 alin. (1) din Codul Fiscal, cum a fost modificat prin pct. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor pe veniturile nerezidentilor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform Titlului V din Codul Fiscal, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezidenti la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului curent pentru anul expirat.

Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti” va cuprinde datele de identificare ale platitorului de venit si datele de identificare ale beneficiarului de venit: denumirea statului de rezidenta, nume, prenume, date de identificare, precum si date privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite pe beneficiari de venit nerezidenti.

Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la unitatea fiscala teritoriala unde se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit iar copia se pastreaza de catre platitorul de venit.

Declaratia poate fi descarcata de pe portalul ANAF, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii.