Deseuri pentru care se aplica Taxarea Inversa

Avand in vedere necesitatea alinierii la acquis-ul comunitar a prevederilor nationale referitoare la taxarea inversa pentru deseuri, in vederea diminuarii fenomenelor de evaziune fiscala, prin OUG 125/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal s-au modificat prevederile art. 160 alin. 2, lit. a) referitor la categoriile de deseuri petru care se aplica taxarea inversa.

Astfel, incepand cu anul 2012  taxarea inversa se aplica pentru livrarea urmatoarelor categorii de deseuri:
– livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
– reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliaje ale acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale care contin metale sau aliajele lor;
– livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciucuri, plastic, cioburi de sticla si sticla;
– livrarea materialelor prevazute mai sus dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri , inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere.