Formatul Situatiilor Financiare si Raportarilor Anuale

Situatiile financiare si raportarile anuale la 31 decembrie se intocmesc cu ajutorul programelor de asistenta elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Noile versiuni de situatii financiare si raportari anuale soft A si soft J pot fi descarcate, de pe portalul ANAF, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii. Contribuabilii care folosesc aplicatii informatice proprii pentru generarea fisierului .xml au la dispozitie softul J de validare  a acestuia. 

Situatiile financiare si raportarile anuale au fost codificate in functie de categoria entitatilor care le intocmesc, astfel:

–  S1002-S1003-S1005 Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 si art. 4 din  OMFP nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari,  dupa caz.
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, generat prin programele de asistenta, consta într-un fisier .PDF avand atasat un fisier .xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.
Fisierul
.zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificaãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupa caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea în limita a 10 MB a fisierului .PDF la care este atasat fisierul .zip.

 – S1006- S1007- S1008- S1009  Situatiile financiare anuale pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, prevazute la art. 5 din OMFP nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Potrivit
art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea generat prin programele de asistenta, consta într-un fisier .PDF avand atasat un fisier .xml, care contin formularele cod 10 si cod 20 la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.
Fisierul
.zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupa caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10 MB a fisierului .PDF impreuna cu fisierul .zip atasat.   

 S1004- Raportari anuale la 31 decembrie 2011 intocmite de catre entitatile prevazute la art. 5 si art. 7 din OMFP nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv:
entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii;
persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;
subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.
Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile anuale la 31 decembrie 2011, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica avand atasata o semnatura electronica extinsa .