29/03/2015

Impunerea Microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada … [Read more...]

Declaratii cu Termen de Depunere la 26 Martie a.c.

Contribuabilii au obligatia depunerii la organele fiscale, pana luni 26 martie a.c. , a urmatoarelor declaratii: - Declaratia privind impozitul pe profit, Formular 101 pentru anul 2011.Baza legala: art.35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile … [Read more...]

Impozitul Minim pentru activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, incadrati in aceasta categorie conform … [Read more...]

Cheltuieli Nedeductibile la Calculul Impozitului pe Profit

Conform art. 21 alin. 4 din Codul fiscal, urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit:    a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si … [Read more...]

Cheltuieli Deductibile la Calculul Impozitului pe Profit

Conform art. 21 alin. (1) din Codul Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Sunt cheltuieli efectuate în … [Read more...]

Venituri Neimpozabile la Calculul Impozitului pe Profit

Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil enuntate la art.20 din Codul Fiscal, sunt urmatoarele :    - dividendele primite de la o persoana juridica romana;    - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, … [Read more...]

Calcul Impozit Profit –Reguli Generale

Calculul impozitului pe profit este reglementat de Cap. II din Titlul II “Impozitul pe profit” din Codul Fiscal si Normele Metodologice emise in aplicarea Codului Fiscal. Ca regula generala : profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si … [Read more...]

Atentie la Termenul pentru Declaratia 101

Potrivit prevederilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, publicata in MO nr. 71 din 30.01.2012, Declaratia privind impozitul pe profit Formular 101, pentru anul 2011, trebuie … [Read more...]

Obligatii de Raportare Scadente la 27 februarie 2012

Intrucat data de 25 februarie 2012 este zi nelucratoare, pana luni, 27 februarie 2012 inclusiv, contribuabilii au obligatia depunerii la organele fiscale competente, a urmatoarelor declaratii, dupa caz: - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru … [Read more...]

Termen Depunere Declaratia 101

Printr-un comunicat de presa Ministerul Finantelor Publice a facut precizari necesare in vederea aplicarii unitare a prevederilor referitoare la termenul de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul 2011. Formularul 101 Declaratia anuala de impozit pe profit pentru … [Read more...]

Formularele 100 si 101 Modificate

A fost aprobat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (OPANAF) nr. 70/2012 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de … [Read more...]