Termen Depunere Declaratia 205

Conform art. 93 alin.(2) din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, incepand cu 01 ianuarie 2012, termenul prevazut pentru depunerea Formularului 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, este ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat, indiferent de tipul de venit platit.

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, conform Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se completeaza si se depune si de catre urmatorii platitori de venituri:
intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
platitori de venituri din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care nu s‐a retinut impozit in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.190/2009.

Declaratia 205 se completeaza pentru urmatoarele tipuri de venit platit:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) venituri obtinute in baza unui contract de agent;
d) venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
e) venituri din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;
g) venituri din activitati independente realizate intr‐o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
h) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
i) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
j) venituri din dividende;
k) venituri din dobanzi;
l) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;
m) venituri din lichidarea persoanei juridice;
n) venituri din premii si jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din activitati agricole;
r) venituri din alte surse.
In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completeaza un singur formular.

Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul asocierilor intre persoane fizice si persoane juridice romane, microintreprinderi care nu genereaza o persoana juridica, se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoana fizica, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microintreprinderilor.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s‐au aprobat situatiile financiare anuale, se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.
Pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise sau venituri din activitati agricole si pentru care nu s‐a retinut impozit potrivit legii, la col.7 „Impozit retinut” se inscrie cifra “0” (zero).

Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Suportul magnetic sau optic va fi insotit de situatia centralizatoare prevazuta la sectiunea II „Date recapitulative”, in format hartie, semnata si stampilata, potrivit legii.
Completarea declaratiei se face cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF, sectiunea Asistenta contribuabili/Programe utile.